Tagged: กล้อง

1 0

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD : ภาคสนามจนตัวดำ!

เลนส์ซูมกำลังสูงสำหรับกล้อง DSLR ตัวแรกของโลกที่ไปได้ไกลสุดถึงระยะ 600mm! บางทีเลนส์ตัวนี้มันอาจจะมาเพื่อเปิดศักราชใหม่ของวงการถ่ายภาพระยะไกลที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เศรษฐีกระเป๋าหนักแล้วก็เป็นได้

ISO2 0

ความไวแสง : ISO Speed

เรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้นกับเรื่องของค่าความไวแสงหรือ ISO Speed ของกล้องถ่ายภาพ เราจะต้องปฏิบัติหรือมีวิธีคิดต่อมันอย่างไร?