Monthly Archive: June 2017

MainImage 0

XT Review : Canon EOS M6 ตัวเล็กใจใหญ่ เทียบชั้น DSLR

และแล้วเกมส์ก็เริ่มเปลี่ยน เมื่อค่ายกล้องยักษ์ใหญ่เริ่มเอาจริงกับกล้อง Mirrorless ซึ่งต้องขอบอกว่าคุณภาพไฟล์ 24.2MP จากเจ้ากล้องเล็กๆ ตัวนี้จัดว่าไม่ธรรมดา!