Tagged: digital camera

COVER 0

“i” และ “p” ในคุณสมบัติของ VDO แบบ HD

จะสังเกตหรือไม่ก็ตาม ในสเปคบอกระดับความละเอียดวีดีโอของ DSLR นั้นจะมีตัวอักษรเล็กๆ อีกหนึ่งตัวห้อยติดมาด้วย นั่นก็คือ “i” และ “p” ซึ่งก็ไม่เฉพาะกับกล้อง DSLR เท่านั้น แต่อุปกรณ์ A/V ทั้งหลายในปัจจุบันต้องมีติดมาด้วยทั้งสิ้น …มันคืออะไร?