Tagged: siam

Main 0

๒๑ พฤศจิกายน : วันนักถ่ายภาพไทย

“๒๑ พฤศจิกายน” ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันนักถ่ายภาพไทย” ซึ่งหลายท่านคงจะไม่รู้และอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีวันอย่างนี้ด้วยหรือ? ไม่น่าเชื่อว่ามี และนี่ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ผ่านมติเห็นชอบจากรัฐบาลเสียด้วย

Thumbnail 0

Thailand : Amazing Never Change อีกหนึ่งคลิปวีดีโอสวยๆ ของเมืองไทย

บางมุมที่คุณอาจจะเคยผ่านตา และบางมุมที่อาจจะยังอยู่ในแผนการเดินทางของคุณ และบางมุมที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อน…