Tagged: magazine

Main 0

XT REVIEW : BenQ SW270C จอคอมแต่งภาพสีตรง ขวัญใจคนถ่ายภาพ

BenQ “SW270C – “Photographer Monitor” …ถ้าคุณปรารถนาคุณภาพของภาพถ่ายในท้ายที่สุดละก็ “จอภาพ” คืออีกหนึ่งความสำคัญไม่แพ้กล้อง เลนส์ และการเดินทางไปไกลของคุณเลยทีเดียว