Tagged: BenQ

Main 0

XT REVIEW : BenQ SW270C จอคอมแต่งภาพสีตรง ขวัญใจคนถ่ายภาพ

BenQ “SW270C – “Photographer Monitor” …ถ้าคุณปรารถนาคุณภาพของภาพถ่ายในท้ายที่สุดละก็ “จอภาพ” คืออีกหนึ่งความสำคัญไม่แพ้กล้อง เลนส์ และการเดินทางไปไกลของคุณเลยทีเดียว

_Main 0

BenQ SW271 จอดี…ที่นักถ่ายภาพต้องโดน

บางทีเราก็มัวแต่สนใจกล้องและเลนส์จนหลงลืมที่จะเรียนรู้สิ่งสำคัญที่ต่อเนื่องกันอยู่ แถมมันยังเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะชี้ว่าภาพถ่ายของเราจะรุ่งหรือร่วงเสียด้วย!