Tagged: sky

1530_3 0

XT Gallery : ทางช้างเผือกแห่งภูเขาทอง

แสงไฟหน้ารถพยายามที่จะทะลวงฝ่าความมืดไปบนถนนราดยางกลางเก่ากลางใหม่อันเงียบสงัด ผมออกจากเมืองฟ้าอมรในราวตีสาม วิ่งฝ่าความมืดตามถนนสายบางประหันมาถึงเมืองกรุงเก่าในอีกราวชั่วโมงถัดมา…

Moon_2 0

สูตรการถ่ายภาพพระจันทร์

เมื่อเราลองถ่ายภาพพระจันทร์เป็นครั้งแรกเราก็มักจะงงๆ ว่าทำไมไม่เห็นเหมือนอย่างที่ตาเห็น? นั่นก็เพราะมันเป็นเรื่องของการเปิดรับแสงของกล้องถ่ายภาพที่มีความสามารถด้อยกว่าระบบการมองเห็นของเรานั่นเอง …แต่เรื่องนี้มันมีวิธีการกันอยู่ เรียกว่าเป็นสูตรในการถ่ายภาพพระจันทร์เลยทีเดียว

Thumbnail 0

Thailand : Amazing Never Change อีกหนึ่งคลิปวีดีโอสวยๆ ของเมืองไทย

บางมุมที่คุณอาจจะเคยผ่านตา และบางมุมที่อาจจะยังอยู่ในแผนการเดินทางของคุณ และบางมุมที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อน…

Moon_2 0

สูตรการถ่ายภาพพระจันทร์

เมื่อเราลองถ่ายภาพพระจันทร์เป็นครั้งแรกเราก็มักจะงงๆ ว่าทำไมไม่เห็นเหมือนอย่างที่ตาเห็น? นั่นก็เพราะมันเป็นเรื่องของการเปิดรับแสงของกล้องถ่ายภาพที่มีความสามารถด้อยกว่าระบบการมองเห็นของเรานั่นเอง …แต่เรื่องนี้มันมีวิธีการกันอยู่ เรียกว่าเป็นสูตรในการถ่ายภาพพระจันทร์เลยทีเดียว