Tagged: เพิ่มสีภาพถ่าย

Compare 0

เทคนิคแต่งภาพ : Bright color technic เพิ่มสีสันให้ภาพถ่าย

ภาพบางภาพสวยได้เพราะมีสีสัน แต่บางภาพต้องใช้สีหนักๆ จึงจะสวย แต่ปัญหาก็คือเมื่อใช้เครื่องมือเร่งสีปกติก็มักจะทำให้สีดูด่างๆ ดวงๆ เป็นปื้น! แทนที่จะสวยก็กลายเป็นลงเหวไปเลย แต่วิธีการนี้จะทำให้ภาพของคุณสีสดขึ้นโดยไม่เป็นด่างดวงได้อย่างเห็นผล!