ภาพพระพุทธรูปความละเอียดสูง

 

ภาพพระพุทธรูปความละเอียดสูง สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

BXT_2_S

หนึ่งในหน้าที่ของภาพถ่ายก็คือการช่วยสร้างแรงศรัทธาในการปฏิบัติธรรมในแง่ต่างๆ ซึ่งมีผลทางด้านจิตใจโดยตรง

ผมตั้งใจมานานครับว่าจะใช้ความรู้ที่มีในการช่วยทำงานพระพุทธศาสนาในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งภาพถ่ายคือสิ่งที่ผมเลือก

ทุกครั้งที่สาธยายมนต์จากหนังสือ ผมรู้สึกได้ถึงความศรัทธาจากในหนังสือนั้นผ่านภาพถ่ายอยู่เนืองๆ ซึ่งทำให้มีกำลังใจในการตั้งสติและสมาธิมากยิ่งขึ้น ซึ่งผมคิดว่าภาพถ่ายมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรม ผมจึงเผยแพร่ภาพถ่ายพระพุทธรูปความละเอียดสูงที่สามารถนำไปพิมพ์แยกสีได้เพื่อแบ่งสิ่งที่มีประโยชน์ทางจิตใจนี้ไปยังท่านที่สามารถสร้างประโยชน์จากภาพถ่ายได้

เจตนาโดยตรงของผมคือการแบ่งปันให้ใช้ในงานผลิตหนังสือสาธยายมนต์หรือหนังสือสวดมนต์ ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตออกมาจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ภาพถ่ายดีๆ ก็อาจจะยังหายาก หรือความละเอียดยังไม่สูงมากพอที่จะพิมพ์ให้มีคุณภาพดี ซึ่งพระพุทธรูปต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ผมอยากใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์ในส่วนนี้ต่อสังคมด้วย จึงได้นำไฟล์ภาพถ่ายเหล่านี้ที่ผมได้บันทึกเอาไว้ด้วยตัวเองในขณะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองไทยออกมาเผยแพร่แจกจ่ายกัน

ท่านสามารถนำไฟล์ภาพถ่ายของผมเหล่านี้ไปใช้งานได้ในทางที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและกฏหมายโดยที่ผมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ วัตถุประสงค์หลักของผมที่ให้ดาวน์โหลดฟรีคือเพื่อใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยไม่หวังผลทางการค้า

…ขออนุโมทนาในกุศลสำหรับผู้จัดทำสื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนาทุกท่านด้วยครับ

ปิยะฉัตร แกหลง

[คลิกลิ้งค์ดาวน์โหลดที่ใต้ภาพนะครับ]

BXT_1_S

ดาวน์โหลดภาพ พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก > 

  BXT_1 (unknown, 4,324 hits)

BXT_2_S

ดาวน์โหลดภาพ : พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก >  

  BXT_2 (unknown, 2,169 hits)

BXT_3_S

ดาวน์โหลดภาพ : พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ > 

  BXT_3 (unknown, 1,402 hits)

The Emerald Buddha

ดาวน์โหลดภาพ : พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน > 

  BXT_4 (unknown, 2,050 hits)

BXT_5_S

ดาวน์โหลดภาพ :  พระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา > 

  BXT_5 (unknown, 1,231 hits)

BXT_6_S

ดาวน์โหลดภาพ : พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา > 

  BXT_6 (unknown, 1,484 hits)

BXT_7_s

ดาวน์โหลดภาพ : หลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา > 

  BXT_7 (unknown, 1,168 hits)

BXT_8_S

ดาวน์โหลดภาพ : พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา > 

  BXT_8 (unknown, 1,371 hits)

BXT_9_S

ดาวน์โหลดภาพ : พระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา > 

  BXT_9 (unknown, 2,046 hits)

 

Comments

comments